چشم انداز


شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به عنوان معتبرترین وتوانمندترین شرکت تخصصی عمرانی در سطح منطقه با استفاده از دانش و فن آوری های نوین و نوآوری در طراحی و ساخت و همچنین ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و جلب اعتماد مشتریان وفادار و انتخاب اول مشتریان خواهد بود .