مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد رضا رئیسی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
حسین رنجبران رئیس هیئت مدیره
محمد ظریف راد عضو