معرفی شرکت

تاریخچه
شرکت مسکن و عمران قدس ر ضوی ( سهامی خاص) در تاریخ 1362/12/26 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره 2873 مورخ 1362/03/22 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی آستان قدس رضوی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در مشهد- خیابان دانشگاه- جنب خیابان کفائی می باشد.

مأموریت سازمان
با بهره گیری از وابستگی به آستان قدس رضوی و تاکیذ بر حفظ شئونات و برند رضوی ،تلاش جهاد گونه در جهت ایفای نقش فعال در مدیریت ،سرمایه گذاری ،مشارکت و اجرای مگا پروژه ای عمرانی ،ارائه و صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق رصد ،شناخت و حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی و توسعه سهم بازار و ایجاد رقابت سالم اقدام نماید .
در این مسیر سودآوری و بازدهی موثر پروژه ها از طریق ارتقای مهارت و شایستگی کارکنان و مدیران و توسعه تکنولوژی های نوین و دانش بنیان در زمینه خدمات فنی و مهندسی و بهبود مستمر فرایندها و نظامات مدیریتی با حفظ و مراعات حقوق مشتریان ،با اجرای تعهدات و الزامات پیمان اقدام نماید.

چشم انداز، اهداف، راهبردها
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به عنوان یکی از معتبرترین و توانمند ترین شرکت خصصی عمرانی در سطح منطقه و پیشرو در دانش و فناوری های نوین و نوآوری در طراحی و ساخت و دستیابی به حداکث ایجاد ارزش افزوده و انتخاب اول مشتریان در اجرای پروژه های عمرانی می باشد .
 

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
برخی پروژه های شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
برخی پروژه های شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما